Poznaj obszary
w których pracujemy

Zakres działalności

Rolnictwo

Rolnictwo będące jednym z najważniejszych sektorów gospodarki Polski, przeszło w ostatnich kilkudziesięciu latach prawdziwą rewolucję. Polscy rolnicy  są liderami produkcji rolnej w Europie, a w zakresie chowu drobiu dołączają do światowej czołówki. Tak dynamiczny rozwój w tym obszarze wymaga dodatkowego wysiłku, aby był to rozwój zrównoważony uwzględniający interesy rolników, lokalnych społeczności oraz środowiska naturalnego. Nasze doświadczenie w branży rolniczej pozwala nam podejmować skuteczne działania pozwalające na dalszy rozwój branży oraz ułatwienie poruszanie się istniejącym gospodarstwom rolnym w gąszczu obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska.

Jeśli zamierzasz rozpocząć lub rozszerzyć zakres swojej dzielności rolniczej i nie jesteś pewien czy wiąże się to z obowiązkiem uregulować kwestii formalno – prawnych w zakresie ochrony środowiska to zapraszamy do kontaktu.

Przykładowe, często występujące formalności z zakresu ochrony środowiska związane z sektorem rolnictwa:
  • uzyskanie decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia (np. budowy kurnika, obory)
  • uzyskanie pozwolenia zintegrowanego
  • uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  • uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych lub powierzchniowych
  • wykonanie oceny odziaływania na obszar Natura 2000
  • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska (KOBiZE, sprawozdanie do Marszałka)
cookiesText