Poznaj obszary
w których pracujemy

Zakres działalności

Przemysł

Sektor przemysłu stoi przed ogromnymi wyzwaniami, związanymi z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością, w tym niezwykle intensywnie aktualizowanymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

Pomagamy zakładom przemysłowym sprostać tym wymaganiom poprzez fachowe doradztwo zarówno w procesach inwestycyjnych jak również podczas etapu funkcjonowania zakładu.

Przygotowujemy analizy i dokumenty niezbędne do wyboru najkorzystniejszych kosztowo i środowiskowo technologii, bezstresowego przejścia procesu inwestycyjnego, uzyskania pozwolenia na budowę oraz niezbędnych pozwoleń, co  w konsekwencji pozwoli na funkcjonowanie zakładu bez obaw o negatywny wynik kontroli WIOŚ.

Jeśli planujesz budowę lub jesteś właścicielem zakładu przemysłowego/produkcyjnego i potrzebujesz pomocy w wykonaniu koncepcji projektowej, uzyskaniu decyzji środowiskowej, przeprowadzenia audytu środowiskowego, uzyskaniu niezbędnych pozwoleń lub  ich aktualizacji, prowadzeniu sprawozdawczości z zakresu ochrony środowiska to serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Przykładowe, często występujące formalności z zakresu ochrony środowiska związane z sektorem przemysłu:
  • uzyskanie decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia (budowa/rozbudowa zakładu, montaż nowych instalacji),
  • uzyskanie pozwolenia zintegrowanego
  • uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  • uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie/przetwarzanie odpadów
  • uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych lub powierzchniowych
  • uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
  • uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  • wykonanie oceny odziaływania na obszar Natura 2000
  • wykonanie analizy porealizacyjnej
  • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska (KOBiZE, sprawozdanie do Marszałka)
cookiesText