Poznaj obszary
w których pracujemy

Zakres działalności

Infrastruktura transportowa

Infrastruktura drogowa oraz kolejowa stanowi krwioobieg polskiej gospodarki, który pozwala na sprawny transport towarów oraz ludzi. Ze względu na fakt, że drogi i linie kolejowe często przebiegają przez tereny mieszkalne lub cenne przyrodniczo, inwestycje infrastrukturalne wymagają przeprowadzenia analiz pozwalających na minimalizację oddziaływań na klimat akustyczny oraz elementy przyrodnicze środowiska.

Chętnie bierzemy udział w realizacji inwestycji infrastrukturalnych jako wsparcie na etapie projektowym oraz wykonujemy analizy ich oddziaływania na etapie porealizacyjnym.

Przykładowe, często występujące formalności z zakresu ochrony środowiska związane z infrastrukturą transportową:
  • uzyskanie decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia (budowa, przebudowa dróg, linii kolejowych),
  • uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  • uzyskanie pozwolenia na wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (wylotów, zbiorników infiltracyjnych, przepustów)
  • wykonanie analizy porealizacyjnej

cookiesText