Poznaj obszary
w których pracujemy

Zakres działalności

Gospodarka odpadami

Aktualne trendy w gospodarce odpadami wymagają zastosowania nowoczesnych rozwiązań, które pozwolą na efektywne zagospodarowanie odpadów wytwarzanych we wszystkich gałęziach gospodarki. Zakłady zajmujące się zbieraniem, przetwarzaniem lub unieszkodliwianiem odpadów są niezbędnym elementem zdrowej gospodarki, jednak są bardzo narażone na negatywny odbiór społeczny. Dlatego tak ważne jest kompleksowe przeanalizowanie, już na etapie koncepcji, możliwych wariantów lokalizacyjnych oraz technologicznych przedsięwzięcia, jak również planowanych do zastosowania rozwiązań mogących zminimalizować oddziaływanie inwestycji na środowisko.

Jeśli planujesz rozpocząć lub prowadzić działalność w zakresie zbierania, przetwarzania lub utylizacji odpadów i potrzebujesz serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Przykładowe, często występujące formalności z zakresu ochrony środowiska związane z sektorem gospodarki odpadami:
  • uzyskanie decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia
  • uzyskanie pozwolenia zintegrowanego
  • uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  • uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie/przetwarzanie odpadów
  • uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
  • uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  • wykonanie oceny odziaływania na obszar Natura 2000
  • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska (KOBiZE, sprawozdanie do Marszałka)
cookiesText