Zakres naszych
usług

Nasza oferta

Analizy przedinwestycyjne przedsięwzięcia

Oferujemy doradztwo podczas przygotowania koncepcji realizacji przedsięwzięcia w celu zapewnienia wyboru optymalnej lokalizacji w kontekście spełnienia wymagań przepisów ochrony środowiska, racjonalizacji kosztów oraz minimalizacji możliwych konfliktów społecznych.

Rozpatrujemy mocne i słabe strony danej lokalizacji, wykonujemy analizy potencjalnego ryzyka wystąpienia komplikacji na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia. Pomagamy dobrać odpowiednie technologie pozwalające na spełnienie przez inwestycję wymagań przepisów ochrony środowiska.

cookiesText