Zakres naszych
usług

Nasza oferta

Analizy oddziaływania

Analizy oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego

Wykonujemy analizy oddziaływania instalacji na jakość powietrza atmosferycznego z wykorzystaniem powszechnie stosowanego modelu referencyjnego, jak również bardziej zaawansowanych modeli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu – modelu AERMOD oraz modelu CALPUFF.

Analizy oddziaływania na jakość klimatu akustycznego

Wykonujemy analizy oddziaływania obiektów na jakość klimatu akustycznego w jego sąsiedztwie. Przeprowadzamy niezbędną inwentaryzację źródeł, zlecamy pomiary hałasu i za pomocą przeznaczonych do tego celu narzędzi (modeli obliczeniowych) zaimplementowanych w nowoczesnym oprogramowaniu (SoundPlan) określamy wpływ danego obiektu na klimat akustyczny.

Analizy oddziaływania zapachowego instalacji

Wykonujemy analizy oddziaływania zapachowego instalacji – określamy emisję odorów, przeprowadzamy obliczenia rozprzestrzenia odorów z wykorzystaniem modelu referencyjnego, modelu AERMOD oraz modelu CALPUFF, przeprowadzamy ocenę uciążliwości zapachowej dla sąsiadujących terenów mieszkalnych. Doradzamy w doborze metod dezodoryzacji dla obiektów istniejących i projektowanych. Oferujemy pomoc w mediacjach środowiskowych pomiędzy spornymi stronami w zakresie oddziaływania zapachowego obiektów.

cookiesText